Daniel Levander, Riihikallio
156

Yhteispelillä

Olen 21-vuotias opiskelija Riihikalliosta.

Joukkoliikennettä on kehitettävä

Politiikan ajatellaan olevan vanhojen ihmisten asia. Näin asia ei ole, politiikka kuuluu kaikille. Siksi jokaisen ikäryhmän tulisi olla edustettuna tasapuolisesti. Tällä hetkellä meitä nuoria ei ole tarpeeksi edustamassa meidän ääntämme, vaikka suurin osa tänä päivänä tehtävistä päätöksistä koskee meitä tulevien vuosikymmenten aikana. Olen itse aikaisemmin ollut mukana kuntapolitiikassa nuorisovaltuutettuna, jolloin edustin kunnan nuoria valtuustossa, sekä useissa eri lautakunnissa. Tämän jälkeen vietin vuoden Yhdysvalloissa opiskellen. Olen myös reserviupseeri kurssilta 255.

Minulle politiikassa tärkeää on mahdollisuuksien luonti. Tämä koskee niin työpaikkoja, yrittämistä kuin harrastamista. Maailman ollessa murroksessa tulee keskittyä perusasioihin. Kuten kaikille turvalliseen elinympäristöön, mukaviin lähiliikuntapaikkoihin sekä mutkattomaan päivittäistavarakauppaan. Koulutusta unohtamatta.

Tuusulassa on paljon kehitettävää. Esimerkiksi joukkoliikenne ei tällä hetkellä toimi tehokkaasti. Suurin ongelma joukkoliikenteessä on sen hinta suhteessa matka-aikaan. Tähän ratkaisuna on tehostaa reittejä ja lisätä liityntäpysäköintejä, josta liikenne voisi toimia suuremmalla volyymilla. Näin tehokkuus lisääntyisi. Minulle tärkeää on tiukka talouskuri, jossa veroja ei koroteta, vaan vetovoimaa lisätään, jotta uusien asukkaiden tuomat veroeurot kattaisivat syntyvät kulut. Tällöin Tuusulassa jo valmiiksi asuvien palveluiden määrä lisääntyisi kysynnän kasvun myötä. Lisää ajatuksiani voit lukea nettisivuiltani www.daniel-levander.fi

Daniel Levander
Riihikallio