Jukka Heinänen (sit.), Hyrylä
137

Turvallisuus kuuluu kaikille kuntalaisille

 Olen 43-vuotias yleisesikuntaupseeri Hyrylästä.

MEIDÄN TURVALLINEN TUUSULA

Olen 43-vuotias kolmen lapsen isä. Asumme vaimoni Susannan ja lasteni kanssa Hyrylän keskustassa Möllerinkulmalla. Ammatiltani olen upseeri ja työskentelen strategian opettajana nuoremmille kollegoille Maanpuolustuskorkeakoululla. Turvallisuus on minulle tärkeä aihe niin arjessa kuin työni kautta.

Monet ajattelevat, että turvallisuus syntyy tyhjästä tai sen luominen kuuluu muiden vastuulle. Turvallisuus ja viihtyisyys on tekoja. Jokainen meistä on oikeutettu turvalliseen ja kotoisaan elinympäristöön. Jokainen on myös itse velvollinen osallistumaan turvallisen kotikunnan luomiseen.

Tärkeintä turvallisuuden ja viihtyisyyden rakentamisessa on tehdä se näkyväksi ja tuoda osaksi kunnan päätöksentekoa heti suunnitteluvaiheesta alkaen. Näin saamme myös kustannuksia laskettua hankkeita toteutettaessa. Haluan taata turvallisen liikkuminen ja asioiminen kaikille kuntalaisille ja luoda näin viihtyisän kunnan kaikille, ikään katsomatta.

HYRYLÄSTÄ VIIHTYISÄ KESKUS

Hyrylän keskustan kehittäminen on edennyt viime aikoina mielestäni hyvin. Mutta vielä on työtä tehtävänä. Meidän tulee kiinnittää erityistä huomiota mm. Hyrylän läpikulkuliikenteeseen ja sen tuomiin haittoihin, sujuviin tielinjauksiin sekä torialueen kehittämiseen tapahtumien keskuksena ja kohtaamispaikkana. Turvataan sujuvat kulkuyhteydet muualle pääkaupunkiseudulle ja lähikuntiin. Luodaan Hyrylästä tiivis keskusta kauppakeskuksen ja kivijalkakauppojen muodossa. Tuetaan Tuusulan ainutlaatuista kulttuuriperintöä ja ympäröivää luontoa.

Meidän ei kannata kilpailla naapuriemme kanssa vaan luoda itsellemme oman näköinen viihtyisä ja sujuva keskusta, josta saamme laajasti palveluita.

Jukka Heinänen
Hyrylä