Ulla Rosenqvist, Paijala
172

Viihtyisä ja avoin Tuusula

Olen 64 vuotias Tuusulan seurakunnan kirkkoherra, jossa tehtävässä olen toiminut jo yli kymmenen vuoden ajan. Asun Paijalassa. Koko työurani olen tehnyt saman työnantajan palveluksessa. Työhuoneeni on tällä hetkellä Tuusulan seurakuntakeskuksessa, joka sijaitsee keskellä kasvavaa Tuusulaa vanhassa armeijan koulutuskeskuksessa Rykmentinpuistossa. Kun katson työhuoneestani, näen ikkunasta vanhoja varuskunnan taloja, joissa osassa on toimintaa ja osasta ollaan kehittämässä Tuusulan kasvavaa keskustaa. Olen elänyt Tuusulassa niin nuoren lapsiperheen kuin nyt lasten jo lähdettyä omille teilleen kahden aikuisten perheen arkea. Tunnen siis hyvin Tuusulan ja tuusulalaisten ajatukset.

Tällä hetkellä olen toista kautta kunnanvaltuustossa eli vuosi tulee kaiken kaikkiaan kahdeksan. Näiden kahdeksan vuoden aikana olen saanut olla mukana kunnanhallituksessa, kuntakehitys-, sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä kunnan edustajana Kiljavan sairaalan hallituksessa. Näissä luottamustehtävissä olen päässyt kehittämään kunnan toimintaa sekä vaikuttamaan siihen, miten kunta tukee kuntalaisiaan. 

Talous ja kunnan kehittäminen tasapainossa

Minulle on tärkeää, että Tuusulaa kehitetään vanhaa kunnioittaen. Meillä on upea kulttuurihistoria, jonka varaan tulevaisuutta on hyvä rakentaa. Lapsiperheiden arjen helpottaminen ja palveluiden kehittäminen on minulle tärkeää. Monipuoliset koulutusmahdollisuudet, toimivat liikenneyhteydet sekä runsas palvelujen tarjonta ovat keskeisiä kehittämiskohteita kotikunnassamme.

Kunnan kehittämisessä on myös huomioitava ikääntyvä väestörakenne. Erityisesti kannan huolta terveys- ja sosiaalipalvelujen kehittämisestä näiden palvelujen ollessa tällä hetkellä suurten muutosten edessä. On myös erittäin tärkeää, että kunnassa on tarjolla monipuolisia kulttuuri- ja virkistyspalveluja eri-ikäisille kuntalaisille.

Tuusulassa on kolme keskustaa Hyrylä, Jokela sekä Kellokoski. Kunnan tasapainoinen kehittäminen tarkoittaa kaikkien keskusten tasapuolista kehittämistä. Mielestäni on tärkeää, että koko Tuusula säilyy elinvoimaisena.

Kaiken kehittämisen perusta on kunnan talouden huolellinen ja pitkäjänteinen hoito. Taloudenpidon ei pidä perustua velanottoon tai verojen korotukseen, vaan suunnitelmalliseen ja tasapainoiseen kunnan kehittämiseen.

Tavoittelen Tuusulasta kuntaa, jossa ihmiset viihtyvät. Tavoittelen kuntaa, joka tarjoaa mahdollisuudet työntekoon, kouluttautumiseen ja arjen palveluihin.

Viihtyisä ja avoin Tuusula

ulla.rosenqvist@evl.fi
puh. 040 7191419