Laura Åvall, Tuusula
254


Sote-palveluiden uudistaminen vaatii rohkeita päätöksiä

Sote-uudistus tuo eteemme monia uusia haasteita. Se pirstoo palveluita eri hallinnon tasoille ja lisää hallinnon määrää, mikä näin pienessä maassa tuntuu resurssien tuhlaukselta. Erityisesti sote-uudistuksen rahoitusmalli vaarantaa kasvukeskusten asukkaiden, mm. keskiuusimaalaisten palvelut. 

Tulevat hyvinvointialueet ovat riippuvaisia valtion rahoituksesta, jota tulee juuri se määrä, mitä valtio tiukkojen kriteerien mukaan päättää. Hyvinvointialueet eivät voi itse ottaa velkaa tai verottaa. Rahaa ei voi "loihtia" hyvinvointialueen asukkaiden taskuista kaikkiin sinänsä hyviin tai edes välttämättömiin tarpeisiin.

Tästä johtuen tiheän väestön alueilla palvelut pitää pystyä tulevaisuudessa tuottamaan vähemmin resurssein kuin tänä päivänä, sillä sote-rahoitusta ohjataan suhteessa enemmän vanhemman ja sairastavamman väestön alueille. Keski-Uusimaa on "häviäjien" joukossa.

Olisi epärehellistä antaa vaalilupauksia, joissa luvattaisiin parantaa kaikkea. Jo nykytason palveluiden "säilyttäminen" vaatii valtavaa tuottavuusloikkaa: digitaalisia ratkaisuja, etähoidon palveluiden lisäämistä, palveluverkon karsimista. Jokainen uusi satsaus on tingittävä pois jostakin toisaalta.

Aluevaltuustoihin tarvitaan päättäjiä, joilla on kyky mieltää hyvinvointia laajasti ja rohkeutta tehdä uudenlaisia ratkaisuja, priorisointeja ja valintoja. Perinteiset vasemmiston suosimat työkalut: velanotto ja verottaminen, ovat keinoina poissa pelistä. Hyvinvoinnin rakentaminen ei ole pitkässä juoksussa kestävää, jos unohdamme täydellisesti talouden realiteetit. Silloin se ei varsinkaan ole mahdollista lapsillemme.

Itse panostaisin seuraaviin:

  1. Laatu edellä. Karsitaan mieluummin seinistä, kuin palveluiden tärkeimmistä laatutekijöistä; hoitoon pääsystä, henkilöstöstä ja palveluiden sisällöistä. Panostetaan alueen tasolla laajojen palvelukokonaisuuksien yksiköihin.
  2. Palvelut nykyaikaan. Mahdollistetaan digitaaliset ratkaisut ja lisätään etähoidon mahdollisuuksia palveluiden nopean saavutettavuuden lisäämiseksi.
  3. Yhdessä yritysten kanssa. Muodostetaan kumppanuuksia yksityisen ja julkisen sektorin välille aloittaen soten tukipalveluista: ruokahuollosta, siivouspalveluista, talous- ja henkilöstöhallinnosta jne. aina kun se on järkevää ja helpottaa kustannussäästöjen löytymistä ja resurssien keskittämistä ydintehtäviin.
  4. Ennaltaehkäisevät palvelut ovat inhimillisesti ja taloudellisesti oikein. Tehokkaammin tekemisestä vapautuvia resursseja pitää sijoittaa ensisijaisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin ja hoitojonojen purkamiseen.

Olen urallani toiminut haastavissa paikoissa ja tehnyt vaikeita päätöksiä ennenkin. Osaan hahmottaa kokonaisuuksia ja etsiä olennaisen isoistakin tietomassoista. Ymmärrän ja hahmotan yhteiskuntaa ja sen syy-seuraussuhteita laajasti. Kykenen etsimään ratkaisuja ja rakentamaan siltoja. Yhteisten asioiden hoitaminen on sekin taitolaji.