Sanna Lehtonen, Hyrylä
154

#vaikuttamisentaidetta

Olen 47-vuotias YES-verkoston toiminnanjohtaja Tuusulan Hyrylästä.

Minulle tärkeitä asioita Tuusulassa on:

 • hyvin hoidettu kunnan talous, jossa tulot ja menot ovat tasapainossa
 • laadukas varhaiskasvatus ja koulutus kaikille lapsille ja nuorille
 • toimivat oppimisympäristöt, terveet rakennukset
 • ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö
 • hyvä johtaminen kaikilla tasoilla
 • kehittämismyönteinen ja kestävään tulevaisuuteen katsova toimintakulttuuri
 • yrittämiseen kannustava ilmapiiri
 • yritysvaikutusten huomioiminen päätöksenteossa
 • yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja
 • toimivat yhteydet työssäkäyntialueille
 • viihtyisä ja vihreä ympäristö, väljää pien- ja omakotiasumista
 • vireä ja aktiivinen kunta, jossa hyvät kulttuuri-, liikunta ja ulkoilumahdollisuudet
 • yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa tuotetut palvelut

yhteystiedot
Sanna Lehtonen
045 357 2716
sanna@sannalehtonen.fi 

www.sannalehtonen.fi
https://www.facebook.com/Sanna-Lehtonen-kuntavaaliehdokas-102865958546287

https://www.instagram.com/kuntavaikuttajasannalehtonen/

https://twitter.com/SannaLehtonen

Asiantuntemusta ja osaamista kunnan päätöksentekoon

Olen melkein viisikymppinen nainen Hyrylästä ja ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa.

Harkitsin pitkään ryhtymistäni kunnallisvaaliehdokkaaksi. Miksi? Syy ei ollut se, etteikö politiikka, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja päätöksenteko kuntatasolla olisi kiinnostanut. Olen aina aktiivisesti seurannut politiikkaa ja ollut vaikuttamassa moniin yhteiskunnallisiin asioihin jo työssäni yrittäjyyskasvatusverkoston toiminnanjohtajana. Epäröintiä aiheutti kokemus poliittisen päätöksenteon haasteellisuudesta. Politiikka on usein kompromisseja ja omia näkemyksiään ei ehkä aina saa sellaisenaan läpi. Myös se tapa millä tavalla tällä hetkellä politiikasta käydään keskustelua ei kannusta hakeutumaan päättäjäksi.

Mikä sitten sai mieleni muuttumaan?

Yksi syy on varmasti vuosien saatossa kertynyt kokemus. Näen, että minulla on asiantuntemusta ja osaamista, josta uskon olevan hyötyä myös kunnallisessa päätöksenteossa. Olen saanut tarkastella työni kautta erilaisten kuntien toimintaa ja olla mukana kehittämässä kunnissa paitsi oppilaitosten toimintakulttuuria, eri toimijoiden osaamista, myös strategista työtä, jolla on rakennettu parempaa kuntaa. Tämä on tuonut mukanaan myös laajan näkemyksen kunnan päätöksenteosta.

Kuntien tulevaisuuden näkymät kaikkine muutospaineineen eivät ole ruusuiset. Tämä koskee myös luonnollisesti Tuusulaa. Edessä on kipeitäkin päätöksiä ja tehtävät ratkaisut joudutaan punnitsemaan monelta kantilta. Kuitenkin keskiössä tulee ehdottomasti olla kuntalaisten hyvinvointi. Tämä edellyttää panostusta sivistykseen, kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä ja yrittäjyyden vahvistamista. Tuon kaiken rinnalla tai oikeammin edellytyksenä on kuntatalouden kuntoon laittaminen. Vain vakaalla taloudellisella pohjalla voidaan rakentaa kestävää kuntatulevaisuutta. Kesäkuussa valittavilta päätöksentekijöiltä tarvitaan tietoisia valintoja, viisaita ja rohkeita päätöksiä, paljon työtä ja yhteistä tekemistä.

Tämä on se haaste, joka motivoi minua tavoittelemaan kuntapäättäjän roolia.

Haluan olla mukana rakentamassa Tuusulaa, jossa on hyvä asua, elää ja yrittää.Ja lopuksi vielä se vaalilupaus:
Lupaan mahdollisena päättäjänä perustaa oman päätökseni aina parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Tietoon, jota hankin tutkimalla, kysymällä, kuuntelemalla ja keskustelemalla.

Sanna Lehtonen
#vaikuttamisentaidetta
Hyrylä